Różaniec rodziców za dzieciNie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!

"Czymś pięknym i owocnym jest powierzanie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat... stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć..."

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - Watykan, 16 października 2002

Dołącz teraz, napisz do nas na adres: rr@parafiatylicz.pl

 

Spis treści - kliknij tekst poniżej żeby wybrać

 

I. Czym jest Różaniec Rodziców za dzieci?

1. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie?

2. Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

3. Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w Kościele?

4. Co zyskujemy?

5. Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

6. Jak powstał Różaniec Rodziców?

II. Główne intencje Różańca Rodziców

III. Źródła Łaski

IV. Jak się modlimy

1. Rozpoczęcie modlitwy (w dniu przystąpienia do Róży Rodziców) odmawiamy Akt Zawierzenia

2. Modlitwa każdego dnia

3. Rozważania szczegółowe, do każdej tajemnicy

V. Do pobrania pomocne w odmawianiu Różańca Rodziców

VI. Formacja stała

VII. Pytania i odpowiedzi

VIII. Przystąpienie do Róży Rodziców

IX. Róże Rodziców w Tyliczu rozpoczęcie modlitwy 4.08.2017

X. Linki do wartościowych stron

1. Linki do materiałów Audio / Video o Różańcu Rodziców

2. Polecane inicjatywy

3. Inne źródła materiałów formacyjnych

XI. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o różańcu świętym

XII. Źródła tekstów na stronie

XIII. Wykorzystanie materiałów dotyczących Różańca Rodziców za Dzieci

 

XIV. Kontakt

 

 

I. Czym jest Różaniec Rodziców za dzieci?

 

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości.

 

Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia- tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. "Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy" - mawiał św. Jan Kasjan.

 

1. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie?

 

Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci.

Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.

Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

 

2. Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim "skarbom"?

Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej "załatwić"! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie.

Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice - z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać.

 

3. Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w Kościele?

 

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Rodzice  modlą się za swoje dzieci w metrze, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 4-5 minut czasu.

W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Dostępne są materiały i rozważania, którymi możemy posługiwać się w trakcie modlitwy. Dołączając do Różańca Rodziców, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia.

Nie ma konieczności stałych spotkań w Kościele, ale każda z róż może sobie takie spotkania zorganizować. Często jest to np. dniu wspomnienia świętego patrona danej róży. Co roku staramy się być w dniu 8 grudnia w Kościele i ponowić nasz Akt Zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.

 

4. Co zyskujemy?

 

Zachęcamy do zapoznania się ze świadectwami osób modlących się w Różańcu Rodziców.

 • Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
 • Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
 • Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)

 

5. Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

 • oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
 • ci, którzy dopiero oczekują na narodziny swojego, poczętego dziecka,
 • rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
 • rodzice dzieci z adopcji duchowej,
 • rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
 • rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
 • rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
 • wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci, mają wpływ na ich wychowanie (a przy tym mogą popełniać błędy wychowawcze) czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
 • wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców, tych których nie udało się zachęcić do przyłączenia się do modlitwy różańcowej za dzieci.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

W modlitwie wymieniamy tylko swoje naturalne dzieci, pozostałe (chrzestne, z adopcji duchowej) obejmujemy myślami.

 

Dołącz teraz, napisz do nas na adres: rr@parafiatylicz.pl

 

6. Jak powstał Różaniec Rodziców?

 

Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Rozważanie skierowało naszą uwagę na wagę słów jakie ludzie wypowiadają i intencji jakie noszą w swoim sercu. Ksiądz Andrzej Kowalczyk, twórca i lider wspólnoty poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji zebrało się grono piętnaściorga rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. W ten sposób powstała pierwsza róża rodziców.

Będąc we wspólnocie w intuicyjny sposób chcieliśmy modlić się w naszych intencjach i intencjach naszych dzieci w sposób wspólnotowy. W naturalny sposób też chcieliśmy zapraszać do tego Maryję. I stąd oczywisty wybór modlitwy różańcowej wzorowanej na Żywym Różańcu. Obecnie w danej róży powinno zebrać się po 20 rodziców, ale można zaczynać już od kilku osób, a nawet jednej.

W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa (przez wstawiennictwo Jego Matki i świętych patronów) o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci. Przez lata modlitwy ukształtowały się intencje tej modlitwy, potwierdzone licznymi świadectwami.

W 2001 roku powstała pierwsza róża, w 2002 kolejne, w 2003 było już kilkanaście róż. Powstała pierwsza strona internetowa z informacją o inicjatywie modlitwy różańca rodziców w intencji swoich dzieci. Osoby z Polski też chciały dołączyć do tej modlitwy i zaczęły tworzyć swoje róże.

W roku 2006 za zgodą ówczesnego proboszcza Katedry Oliwskiej, Patronką Różańca Rodziców została Matka Boża Oliwska. Na stronie internetowej: https://rozaniecrodzicow.pl można zobaczyć jaka jest aktualnie liczba zgłoszonych róż. Różaniec Rodziców rozszerza się przede wszystkim dzięki świadectwu rodziców. Powstało również wiele róż poza granicami Polski – wszędzie tam gdzie są Polacy. Na wyspach brytyjskich, w Niemczech, w USA i Kanadzie, we wszystkich krajach europejskich.

Począwszy od 2007 roku Różaniec Rodziców współpracuje przy organizacji Konferencji nt/ Zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Wzorując się lub inspirując dziełem Różańca Rodziców powstają liczne nowe inicjatywy modlitwy różańcowej: modlą się dzieci za swoich rodziców, modlą się kibice, modlą się małżonkowie za swoje małżonki i żony za swoich mężów, modlą się harcerze i modlą się młodzi ludzie o dobrego męża lub żonę oraz wiele innych.

 

II. Główne intencje Różańca Rodziców

 

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

 • Prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów naszych jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
 • O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
 • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

 

III. Źródła Łaski

 

W trakcie lat tej modlitwy doświadczyliśmy i odkryliśmy jakby trzy źródła - drogi poprzez jakie możemy uprosić łaski dla naszych dzieci.

 • Pierwsze źródło to regularna modlitwa. Modlitwa ufna z wiarą, wspólna i pokorna wspierana wstawiennictwem Maryi i świętego patrona danej róży oraz modlitwa innych dziewiętnastu rodziców. Modlitwa, która również dotyka serc rodziców i każdej z relacji i obszarów życia naszych dzieci. Ta wytrwałość i ufność nagradzana jest bardzo często nieoczekiwanym obdarowaniem w czasie i na sposób którego czasem zupełnie się nie spodziewamy. Modlitwa i rozważania poszczególnych tajemnic życia Jezusa i św. Rodziny poprowadzą nas poprzez nasze relacje w życiu i w naszych rodzinach.

 

 • Drugie źródło łaski to propagowanie Różańca Rodziców poprzez dawanie świadectwa łask otrzymywanych poprzez tą modlitwę, wspieranie go i przyjmowanie odpowiedzialności za wspieranie organizacji. Jest to niezwykle skuteczne i łatwo dostępne źródło łaski i wielu rodziców, którym opowiedzieliśmy o tej formie modlitwy jest nam za to bardzo wdzięcznych. Nie należy się przy tym zrażać nigdy pozornym niepowodzeniem. Każda zachęta do modlitwy za dzieci, a szczególnie poprzez różaniec odnosi skutek – ta refleksja może się okazać zbawienna. Różaniec Rodziców rozszerza się przede wszystkim poprzez świadectwo rodziców – i dla nas jest okazją aby innym dawać nadzieję. Nadzieję niezbitą wypływającą z wiary że NIGDY nie ma sytuacji straconej, że Bóg ze wszystkiego może wyprowadzić dobro, że wiara czyni cuda. Te osoby, które poczują takie natchnienie niechaj podejmują się zadania bycia animatorem dla róż, warto podejmować pielgrzymki, opowiadać DOSŁOWNIE KAŻDEMU kto może potrzebować, że jest taka forma modlitwy. Oczywiście czynimy to z całą delikatnością i uwagą, z miłością wypływającą z wiary. Jest ogromnie dużo świadectw, ale i różnych sposobów propagowania RR, np. jedna z osób podarowała jako prezent z okazji Bożego Narodzenia miejsce w Róży rodziców swemu siostrzeńcowi.

 

 • Trzecie źródło łaski – ogromnie owocne i bardzo niedoceniane, często niezauważane jest to ofiarowanie cierpienia w intencjach Różańca Rodziców, w intencjach dzieci, za które się modlimy. Ofiarujemy to cierpienie na większą Chwałę Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona róży. Ale co jest takim cierpieniem do ofiarowania – oczywiście mogą to być wszelkie cierpienia fizyczne. Ale należy pamiętać, o czym rodzice nie wiedzą lub nie pamiętają, że można ofiarować cierpienia duchowe. Kiedy naszym dzieciom dzieje się źle, kiedy doświadczają jakiegoś nieszczęścia wówczas serce każdego rodzica cierpi – i niechaj już od tej pory to cierpienie się nie marnuje. Warto wyrobić w sobie taki odruch ofiarowania cierpienia, jako modlitwę wynagradzającą za grzechy. Niech to będzie zawsze odruch naszego serca doświadczającego cierpienia – ofiarowania go Bogu – wówczas samo cierpienie nabiera nowego sensu i nie dość, że łatwiej go znieść to jeszcze często szybciej ustąpi. Pamiętajmy o tym szczególnie w trakcie rozważania tajemnic bolesnych Różańca.

 

IV. Jak się modlimy

 

1. Rozpoczęcie modlitwy (w dniu przystąpienia do Róży Rodziców) odmawiamy Akt Zawierzenia

 

Modlitwę w Różańcu Rodziców rozpoczynamy Aktem Zawierzenia. Akt Zawierzenia ponawiamy każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami zaangażowanymi w tym ruchu modlitwy.

Akt Zawierzenia modlitwy różańcowej Rodziców za Dzieci Matce Bożej (pobierz PDF)

 

2. Modlitwa każdego dnia

 

Modlitwa różaniec za dzieci ukształtowała się w oparciu o metodę Żywego Różańca i w pełni akceptuje nauczanie Kościoła Katolickiego, zwłaszcza zawarte w Liście Apostolskim św. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae (O Różańcu Dziewicy Maryi). Zatem modlimy się właśnie tak jak to jest przyjęte w tradycji Różańca:

 • Każdy rodzic, który przystępuje do Różańca Rodziców deklaruje iż będzie codziennie odmawiać jedną dziesiątkę różańca rozważając przepisaną jej na dany miesiąc tajemnicę (według otrzymanej w mailu tabelki).
 • Do kolejnej tajemnicy przechodzi pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego zgodnie z porządkiem tajemnic w różańcu.
 • Osoba odmawiająca pierwszą tajemnicę radosną modli się również modlitwami wstępnymi różańca czyli Wierzę w Boga …, Ojcze nasz …, 3x Zdrowaś Maryjo … i Chwała Ojcu … .

 

3. Rozważania szczegółowe, do każdej tajemnicy

 

Zamieszczamy komplety rozważań do poszczególnych tajemnic ukierunkowane na modlitwę rodziców. Nie są one obowiązkowe, a służą one jako materiały pomocnicze i tak je należy traktować. Każdy z rodziców może prowadzić rozważania według sobie dostępnych materiałów pomocniczych lub po prostu samodzielnie.

Rozważania do tajemnic - Zestaw I (pobierz PDF)

Rozważania do tajemnic - Zestaw II (pobierz PDF)

Zachęcamy aby korzystać z zestawów rozważań po kolei, czyli najpierw zestaw I, a następnie zestaw II. Po przejściu wszystkich rozważań z Zestawu I przejść do Zestawu II. A w tym czasie można znaleźć inne rozważania jakie będą nam odpowiadać lub nauczyć się samodzielnego prowadzenia rozważań nad daną tajemnicą. To w zasadzie jest naszym celem, aby modlitwa w Różańcu Rodziców rozwijała naszą osobista modlitwę.

Zachęcamy aby na samym początku miesiąca w kilku pierwszych dniach odczytać stosowny do danej tajemnicy urywek z Pisma Świętego, i na bazie tego urywka po prostu podjąć rozważanie spraw swoich dzieci, rodziny i swego rodzicielstwa.

Później przez cały miesiąc będziemy mieli w ten sposób daną scenę z Ewangelii i to pomoże nam w modlitwie.

Modlitwa jest pełna kiedy oprócz samego procesu modlitwy kończy się odniesieniem do konkretnej sytuacji życiowej i konkretnym postanowieniem do działania ku dobru naszych dzieci i naszych rodzin.

Nawet wówczas kiedy jest to trudne i wymagające od nas samych, a w zasadzie właśnie wówczas.

 

V. Do pobrania, pomocne w odmawianiu Różańca Rodziców

 

1. Akt Zawierzenia modlitwy różańcowej Rodziców za Dzieci Matce Bożej (pobierz PDF)

2. Książeczka z obrazem Matki Boskiej Oliwskiej i Aktem Zawierzenia (pobierz PDF)

3. Rozważania do tajemnic - Zestaw I (pobierz PDF)

4. Rozważania do tajemnic - Zestaw II (pobierz PDF)

5. Warto modlić się za dzieci - artykuł (pobierz PDF)

6. Druk przekazu do zamówienia prenumeraty miesięcznika "Różaniec"

 

Dołącz teraz, napisz do nas na adres: rr@parafiatylicz.pl

 

VI. Formacja stała

 

Uczestniczący w Różańcu Rodziców mają również zadanie dbać o swoją osobistą formację i rozwój duchowy. Zachęcamy do uczestniczenia w rekolekcjach formacyjnych pomagających rozwiązywać różnego rodzaju problemy życia osobistego i rodzinnego. Szczególnie zapraszamy do rekolekcji Spotkania Małżeńskie i do innych temu podobnych. Zachęcamy też do udziału we wspólnotach formacyjnych różnego rodzaju obecnych w Kościele Katolickim.

Inna zalecana droga formacji stałej to korzystanie z miesięcznika Różaniec wydawanego przez SS. Loretanki, będącego oficjalnym pismem formacyjnym Żywego Różańca. Uczestnicy Różańca Rodziców powinni również aktywnie korzystać z form i propozycji formacyjnych dostarczanych przez parafię w której się znajdują.

 

VII. Pytania i odpowiedzi

 

1. Czy trzeba potwierdzać naszą przynależność do róży i jak często w ciągu roku?

 

Po zgłoszeniu chęci przystąpienia do róży rodziców, otrzymują Państwo maila z wytycznymi jak odmawiać różaniec oraz z tabelką Państwa róży.

Ten mail zawiera również jednorazową prośbą o potwierdzenie otrzymania maila oraz potwierdzenie rozpoczęcia modlitwy. To potwierdzenie wystarcza.

Gdyby Państwo zrezygnowali z odmawiania różańca należy o tym poinformować nas niezwłocznie, żeby móc różę dopełnić osobami chętnymi.

 

2. Czy będzie możliwość sprawdzenia, którą się powinno odmawiać tajemnice?

 

Taka możliwość istnieje, sprawdzając w tabelce wysłanej w momencie przystąpienia do róży. Jeśli z jakichś powodów tabelka zaginęła proszę o kontakt mailowy ze swoim zapytaniem.

 

3. Czy jest taka możliwość, aby modlić się jako małżeństwo jedną tajemnicą tzn. ja i mąż – dodatkowo przyszła mi do głowy taka myśl, że może byłoby bardziej "ekonomicznie" (nie wiem czy tak można podchodzić do modlitwy?) gdybyśmy ja i mój mąż należeli do różnych róż. Wtedy za nasze dzieci modliłoby się 2 razy więcej osób, i my w sumie też modlilibyśmy się za 2 razy więcej dzieci.

 

Rozumiemy i jak najbardziej popieramy ideę wspólnej modlitwy małżonków! Dlatego można odmawiać różaniec razem, jednak każdy ze swoją intencją. Co do "ekonomii" to chyba nie jest to zbyt istotne, gdyż wszyscy modlący tworzą również szerszą wspólnotę (choćby przez intencję 3 i 4).

 

4. Dopóki nie zbierzemy 20 osób, to czy wtedy te kilka osób, które już będą w róży, są zobowiązane do odmawiania więcej niż 1 dziesiątek różańca dziennie, tak żeby cały różaniec był odmówiony każdego dnia?

 

Nie - odmawiamy tylko swoje tajemnice, a Bóg działa! Róża powstanie szybko. Wystarczy się modlić i mówić swoim znajomym o takiej formie modlitwy.

 

5. Ja modlę się za swoje dzieci, często, można powiedzieć że codziennie, w czym proponowana przez modlitwa jest "lepsza" czy koniecznie trzeba się tylko taką modlitwą modlić, czy nie może być inna?

 

Nie chcemy nikogo na siłę namawiać do Różańca Rodziców, i nie oceniamy wartości żadnej modlitwy. Ta inicjatywa powstała w Gdańsku z potrzeby serca i zaowocowała wspaniałymi rezultatami w życiu omadlanych dzieci. Dzięki tej modlitwie (wspólnotowej) mamy świadomość, że za nasze dzieci, codziennie modli się 20 osób, że za każde nasze dziecko codziennie odmawiany jest cały różaniec. To daje nam siłę i wewnętrzny spokój i radość.

W liście apostolskim "O Różańcu NMP" Jan Paweł II wyraźnie przywołał modlitwę różańcową jako dobre rozwiązanie problemów współczesnych rodzin, rodziców i dzieci. Ponadto schemat tej modlitwy zaczerpnięty z idei Żywego Różańca – pozwala uzyskiwać łaski, jakie dla tej formy modlitwy przewidziane są w Kościele.

Z praktycznych wskazań - poprzez udział w róży tworzy się wspólnota modlitwy, wytrwałość, odpowiedzialność i spokój. Rozważanie jednej tajemnicy przez cały miesiąc w kontekście miłości do dziecka powoduje czasem pogłębioną refleksję nad daną sprawą. Idea modlitwy rodziców za dzieci wsparta o sprawdzoną metodę medytacji nad życiem Pana Jezusa i św. Rodziny w rozważaniu tajemnic różańcowych powstała z konkretnymi intencjami.

Prosząc Boga aby chronił nasze dzieci przed skutkami naszych grzechów i słabości wzrastamy w pokorze, zaczynamy zdawać sobie jaśniej sprawę z tego w czym sami powinniśmy wzrastać, i prosimy również Boga o wsparcie naszych działań w kierunku naprawy sytuacji. Szerząc ten rodzaj modlitwy również ewangelizujemy! A Bóg jest zawsze z tymi, którzy Go wyznają przed ludźmi. 

Jednak absolutnie nie uzurpujemy sobie jakiegokolwiek prawa do oceniania jakości, wartości czyjejkolwiek modlitwy!

 

6. Ja już należę do tradycyjnej róży różańcowej w naszej parafii, w której modlimy się w intencjach ogłaszanych nam przez księdza zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. Czy w takim razie mogę należeć jednocześnie do drugiej róży?

 

Oczywiście TAK – znamy osoby należące do kilku różnych róż - to oczywiście niczemu nie przeszkadza – każda nowa intencja prowadzi do rozwoju życia duchowego, do głębszego zrozumienia istoty różańca, do objęcia modlitwą innej sfery naszego życia i życia naszej rodziny. Żywy różaniec to piękna modlitwa i gdyby przystąpienie do inicjatywy różańca rodziców miało to zakłócać to tego absolutnie byśmy nie zalecali!

 

7. Czy jeśli nie odmówię jakiejś tajemnicy będąc w róży dopuszczam się grzechu?

 

Nie - to nie jest grzech, tylko jakby zaniechanie pewnych łask, dobra jakie mogliśmy uzyskać a nie uzyskaliśmy. Nie jest to nic specjalnie nagannego, kiedy zdarzy się wyjątkowo i może być okazją do pozytywnej refleksji nad własnym życiem duchowym, nad stanem wypełniania swoich obowiązków rodzicielskich itp. Gdyby jednak było wyrazem lekceważenia podejmowanych obowiązków czy wręcz cynicznym wykorzystywaniem faktu, iż inni się modlą za moje dzieci to ja sobie odpuszczę, to stanowi już wyraźny problem.

 

8. Nie mieszkam w Tyliczu, czy mogę przystąpić do róży rodziców?

 

TAK – ponieważ każdy co miesiąc zmienia tajemnice sam nie ma znaczenia w jakim miejscu przebywa modląc się różańcem. Po zobaczeniu, jakie efekty przynosi modlitwa za dzieci, jako rodzice powinniśmy tym dobrem, tym dobrym sposobem wspierania dzieci dzielić się z innymi, wprowadzać ten płomyk dobra we własnym środowisku, zachęcać znajomych rodziców do przystąpienia do modlitwy. Z tej racji Bóg również udziela dodatkowo łask.

 

9. Czy można jedną dziesiątkę w róży odmawiać w intencji dwojga i większej liczby dzieci?

 

Oczywiście że tak. Odmawiamy dziesiątkę różańca za wszystkie swoje dzieci (kto ma dwoje wymienia tą dwójkę, kto ma pięcioro ten całą piątkę), w tą modlitwę włączone są również dzieci chrzestne, i te z duchowej adopcji – ale już bez wymieniania ich imion. Automatycznie włączone są również synowe i zięciowie – wszak mąż i żona to jedno!

 

10. Czy osoba która się modli w róży może np. chodzić do wróżki, zajmować się horoskopami, tarotem, reiki, okultyzmem, bioterapią, wywoływaniem duchów i innymi niekonwencjonalnymi metodami np. nauki itp.

 

ABSOLUTNIE NIE POWINNA. To są poważne źródła zagrożeń dla dobra dzieci, rodziny i samej tej osoby, i z tego jak najszybciej trzeba się wycofać i wyspowiadać! Może się zdarzyć że osoby były nieświadome tego iż w taki sposób szkodzą sobie i swoim dzieciom, zwiedzione pozornym dobrem, pozornym wyleczeniem itp. Między innymi informacje o takich zagrożeniach były przyczyną uruchomienia tej inicjatywy modlitewnej. Takie rzeczy jak wymienione w pytaniu stoją w sprzeczności z Biblią i nauczaniem Kościoła. Wiemy, iż wycofanie się z takich praktyk czasem bywa trudne, jednak to nie usprawiedliwia ich kontynuowania. Na naszej stronie w przyszłości zamieścimy więcej materiałów źródłowych o tych zagrożeniach i odnośników.

 

11. Czy należy mówić dzieciom o tym fakcie modlitwy za nie?

 

Absolutnie TAK, dzieci widząc modlących się rodziców w naturalny sposób włączają się w taką modlitwę, mają też świadomość skąd płynie dla nich dobro, dzieci zaczynają rozumieć również że rodzice mają swoje słabości i problemy, że się z nimi borykają, ale pomocy szukają w Bogu.

Warto zapraszać, z całą delikatnością i miłością na jaką nas stać, do wspólnej modlitwy. Oczywiście to musi być dopasowane do wieku dzieci. I dotyczy to tych zarówno najmłodszych, starszych i tych czasem już nawet dorosłych!

 

12. Koleżanka, którą dziś zachęciłam do włączenia się do naszej modlitwy różańcowej rodziców za dzieci pyta, czy mogłaby zaproponować ją swojej koleżance, która nie chodzi regularnie do kościoła, nie korzysta z sakramentów. Jest nadzieja, że jeśli by jej znajoma zechciała modlić się na różańcu w intencji swoich dzieci, z którymi ma sporo problemów, może byłby to dla niej samej początek powrotu do Kościoła. Co mam jej poradzić?

 

Absolutnie ZACHĘCAĆ DO MODLITWY! Dokładnie tak jak Pani napisała, ludzie mogą mieć swoje życie pokręcone - ale chcieliby oszczędzić tego dzieciom, dla dzieci zdobędą się na ten wysiłek modlitwy! A Bóg ich wtedy nie zostawi. W końcu Matka Boża ma również tytuł "Ucieczka Grzesznych" - modlą się więc o jej wstawiennictwo u Boga grzesznicy (więksi lub mniejsi) - kto z nas jest bez grzechu?

Oczywiście powinno się dążyć do tego aby osoby się nawracały - ale trzeba też pozwolić Bogu działać. Jeśli ktoś się zdobędzie na modlitwę różańcową to już jest wielka łaska u Boga. My nie możemy jako ludzie przeszkadzać komuś na drodze do nawrócenia.

Działać, zachęcać, wlewać w serca nadzieję! i modlić się. To nasze zadanie!

 

13. Nie mam swoich dzieci, czy mogę modlić się za dzieci bliskie memu sercu, siostrzeńców czy bratanice oraz za chrześniaków w tej właśnie formie modlitwy?

 

Ramy tej modlitwy kształtowały się i jeszcze kształtują. Te dzieci, które są chrzestne są włączone automatycznie do tej modlitwy. W tej modlitwie chodzi o przecięcie jakichś negatywnych wpływów duchowych czy temu podobnych rzeczy na linii rodzic - dziecko.

Jeśli ma Pani dzieci bliskie sercu - wówczas trzeba dać im szansę aby, ich właśni rodzice zaczęli się za nich modlić. Po prostu warto się przełamać i po wsparciu modlitewnym zaproponować braciom czy siostrom modlitwę za ich dzieci! Z naszej praktyki widzimy, że Łaska płynie w tej modlitwie jakby z trzech źródeł:

- sama modlitwa i wszystkie obietnice Boże o Różańcu.

- własne nawracanie się i zerwanie z grzechem /grzechami

- szerzenie tej modlitwy - czyli faktycznie ewangelizacja.

Zatem odwagi! Jeśli nic nie zadziała należy objąć takie dziecko modlitwą.

 

VIII. Przystąpienie do Róży Rodziców

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do wstąpienia w szeregi naszej grupy modlitewnej – Koła Różańcowego za dzieci, dzięki temu powstaną kolejne koła różańcowe przy naszej parafii.

Można zgłosić się:

- pisząc na adres email-owy: rr@parafiatylicz.pl

 

Podając:

- Imię i nazwisko

- Imiona dzieci

- Kontakt (nr telefonu i adres email-owy)

- Miejscowość, państwo, parafię.

Różaniec Rodziców rozszerza się dzięki świadectwom rodziców! Zaproponujcie modlitwę znajomym rodzicom.

 

IX. Róże Rodziców w Tyliczu rozpoczęcie modlitwy 4.08.2017

 

1. Róża św. Joanny Beretty Molla

2. Róża św. Stanisława Papczyńskiego

3. Róża św. Rity w trakcie zapełniania - zapraszamy dołącz teraz, napisz do nas na adres: rr@parafiatylicz.pl

 

 

X. Linki do wartościowych stron

 

Linki czyli adresy stron, miejsc w sieci internetowej i inicjatyw jakie uważamy za wartościowe mogą stanowić uzupełnienie materiałów formacyjnych lub wsparcie w zakresie rozwoju duchowego. Mogą też stanowić miejsca i źródła wiedzy pomagające nam wypełniać nasze rodzicielskie i społeczne zadania.

Inicjatywy które tu zaprezentowano są godne polecenia i wsparcia: modlitwą, promowaniem i według możliwości również wsparciem materialnym.

W linkach podajemy też różnego rodzaju adresy pod którymi możemy wysłuchać lub nawet obejrzeć materiały audio wizualne na temat Różańca Rodziców nagrywane przez różne media w Polsce.

 

1. Linki do materiałów Audio / Video o Różańcu Rodziców

 

Audycja w Radio Maryja

13.05.2008 - http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozaniec-rodzicow-za-dzieci/

30.09.2008 - http://www.radiomaryja.pl/multimedia/jak-reagowac-na-zlo-w-rodzinie/

27.09.2009 - http://www.radiomaryja.pl/multimedia/wspolczesne-oblicze-rozanca/

11.07.2017 - Doświadczenie Nadziei Miłości i Mocy Bożej (przez różaniec rodziców)

04.05.2017 - Modlitwa w Sanktuarium św. Józefa (pomiędzy 30 i 67 min.)

04.05.2017 - Różaniec Rodziców w DomJózefa TV 

16.05.2015 - Świadectwo na VII pielgrzymce do polskiego Loretto na youtube - swiadectwo 

Audio na stronie miesięcznika różaniec – swiadectwo

Audycja w Polskim Radio Rozaniec-rodzicow

13.07.2017 - Wpływ ojcostwa na relacje w rodzinie ks. J.Nawrot homilia i konferencja

14.07.2017 - Msza w intencji ojcostwa - homilia i świadectwo

 

2. Polecane inicjatywy:

 

Różaniec do Granic - http://rozaniecdogranic.pl/

Stowarzyszenie Twoja Sprawa - http://twojasprawa.org.pl/

Human Life International - http://www.hli.org.pl/pl/

 

3. Inne źródła materiałów formacyjnych:

 

Formacja małżeńska: http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

Ks. Piotr Pawlukiewicz: http://www.xpiotr.pl/ http://www.kazaniaksiedzapiotra.pl/

Ks. Marek Dziewiecki: http://www.marekdziewiecki.eu/

Wspólnota Marana Tha - http://www.marana-tha.pl/

Miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców - Tak Rodzinie - http://www.takrodzinie.pl/

Miesięcznik Różaniec - http://www.rozaniec.eu/

Dwumiesięcznik Miłujcie się! - http://www.milujciesie.org.pl/

Miesięcznik Anioł Stróż - http://www.aniolstroz.eu/

Edukacja Medialna - http://www.edukacjamedialna.pl/news.php

Wydawnictwo Sióstr Loretanek - http://wydawnictwo.loretanki.pl/

Kwartalnik Królowa Różańca Świętego - http://www.rozaniec.info/

Parafia Archikatedralna w Gdańsku Oliwie - http://www.archikatedraoliwa.pl/

 

XI. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o różańcu świętym

 

Rodzina: rodzice...

41. Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. 

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do sprawowania Liturgii godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu wspólnot parafialnych i różnych grup chrześcijańskich.39 Pragnę uczynić to samo, gdy chodzi o różaniec. Są to dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę.

... i dzieci

42. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i młodzieży dzisiejszych czasów. Może jednak zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania. Zresztą, o ile tylko zachowamy zasadniczą strukturę różańca, nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i młodzieży jego odmawianie - tak w rodzinie, jak i w grupach - wzbogacić odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego zrozumieniu i dowartościowaniu.

Czemu nie spróbować? Duszpasterstwo młodzieżowe aktywne, pełne zapału i twórcze - Światowe Dni Młodzieży pozwoliły mi zdać sobie z tego sprawę - zdolne jest dokonać, z Bożą pomocą, rzeczy naprawdę znamiennych. Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.

(...) Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! 

W Watykanie, dnia 16 października 2002 roku, na początku dwudziestego piątego roku mego Pontyfikatu.

 

XII. Źródła tekstów na stronie

 

1. Tekst i materiały zostały za zgodą ze strony: Strona internetowa http://www.rozaniecrodzicow.pl

2. "Módlmy się... Różaniec Rodziców za dzieci" Wyd.: JUT Szczebrzeszyn 2010 r.

3. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o różańcu świętym

 

XIII. Wykorzystanie materiałów dotyczących Różańca Rodziców za Dzieci

 

Teksty oraz materiały pomocnicze publikowane na stronie naszej parafii, zostały za zgodą zaczerpnięte ze strony internetowej www.rozaniecrodzicow.pl. Materiały można swobodnie pobierać do użytku prywatnego, dla siebie i dla potrzeb prowadzenia animowanych przez siebie róż rodziców.

 

XIV. Kontakt

 

Jeśli na naszej stronie nie ma informacji na temat, który Państwa nurtuje najlepiej napisać w tej sprawie email na adres:  

We wszystkich sprawach: rr@parafiatylicz.pl

 

Lub zwrócić się bezpośrednio do moderatorów inicjatywy Różaniec Rodziców za dzieci:

We wszystkich sprawach - kontakt@rozaniecrodzicow.pl

Kontakt bezpośredni - Ireneusz Rogala - ir@rozaniecrodzicow.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do wstąpienia w szeregi naszej grupy modlitewnej – Różańca Rodziców za dzieci, dzięki temu powstaną kolejne koła różańcowe przy naszej parafii.