Sanktuarium"Ty, coś w Tyliczu tron sobie obrała,
by nas wspomagać w życia czas,
wierzymy Matko żeś nas pokochała
i nie odrzucisz nigdy nas.
Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,
w mrokach cierpienia
i w dniach zwycięstwa -
Tyś nam królową my ludem Twym"

„Sanktuaria Maryjne to takie domy, w których mieszka Maryja i w których człowiek otwiera przed Nią swe serce” - powiedział Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w homilii podczas uroczystej Mszy św. w dniu podniesienia naszej tylickiej świątyni do godności Sanktuarium. Podkreślił również, że sanktuaria są wybranymi przez Boga miejscami szczególnego oddziaływania duchowego i jednocześnie znakami tęsknoty człowieka za Bogiem. Pielgrzymi szukają tu Boga, bo te święte miejsca łączą ziemię z niebem.

         Każde sanktuarium to szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask. To także miejsce obdarzone przywilejem uzyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami przez wiernych, którzy nawiedzą tę świątynię w uroczystość jej tytułu, czyli w we wspomnienie Imienia Maryi oraz raz w roku w dzień wybrany przez wiernego, a także ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo. Ogłaszając dekret o ustanowieniu  Sanktuarium  Matki Bożej Tylickiej Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych Biskup Andrzej Jeż prosił o szczególną modlitwę w tym miejscu w intencjach Ojca Świętego, Kościoła, a zwłaszcza Kościoła tarnowskiego, oraz w intencji rodzin i pokoju w naszej Ojczyźnie.Jak doszło  do ustanowienia kościoła w Tyliczu Sanktuarium Maryjnym?

            Ks. prałat Marian Stach, który posługiwał w Tyliczu jako proboszcz przez 33 lata, przeglądając kroniki parafialne z lat 30 ubiegłego wieku, natrafił na określenie "sanktuarium", odnoszące się do zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie wówczas znajdował się czczony obraz Matki Bożej. Określenia tego użył ksiądz biskup wizytujący tylicką parafię. Tak utkwiło to w głowie  i  w sercu ówczesnego księdza proboszcza, że myślał o · tym przez kolejne lata pracy w  parafii. Z tą myślą rozpoczął  starania o pozwolenie na budowę nowego kościoła, aby stworzyć warunki do rozwoju kultu Matki Bożej Tylickiej, żeby w nowej świątyni Jej poświęconej mogli się licznie gromadzić nie tylko parafianie, ale także czciciele Matki Bożej z dalszych stron.

         W Wielki Piątek 2001 roku Ksiądz Proboszcz otrzymał długo wyczekiwane pozwolenie na budowę nowej świątyni. 10 czerwca tegoż roku dokonano poświęcenia terenu pod budowę Kocioła, a  14 czerwca 2002 roku rozpoczęto pierwsze wykopy. W dniu 12 września 2002 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła, której przewodniczył ówczesny Biskup Tarnowski Wiktor Skworc. Wcześniej kamień węgielny poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku, podczas Mszy świętej kanonizacyjnej  św. Kingi w Stary Sączu.

         Ksiądz Proboszcz sam mocno zdeterminowany, tak mobilizował wszystkich parafian wokół budowy nowej świątyni, że powstała ona w przeciągu zaledwie 7 lat. W dniu 1 września 2007 Ksiądz Biskup Wiktor Skworc, z udziałem licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych świeckich, dokonał konsekracji nowej świątyni p.w. Imienia Maryi, w której obecnie znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Tylickiej przeniesiony z zabytkowego kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Dziś świątynia ta urzeka swoim pięknem oraz klimatem do modlitwy i osobistego spotkania z Matką Bożą Tylicką.

         Najważniejsze miejsce w świątyni zajmuje Najświętszy Sakrament, zaraz po nim obraz Matki Bożej. Znajdują się tu też relikwie  polskich świętych: Św. Kingi, Św. Jana Pawła II, Św. Faustyny Kowalskiej, Św. Maksymiliana Marii Kolbego i błogosławionych: Bł. Karoliny Kózkówny oraz Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Relikwie te otaczane są żywym kultem  poprzez różnego rodzaju nabożeństwa oraz autentyczną cześć wiernych. Na przykład w pierwsze soboty miesiąca wystawiane  na ołtarz i dawane do ucałowania  są relikwie Św. Jana Pawła II, podczas nowenny do Miłosierdzia Bożego towarzyszy wiernym Św. Siostra Faustyna, a przy spotkaniach z młodzieżą - Bł. Karolina. Przy zmianie tajemnic różańcowych czczone są  relikwie Św.  Maksymiliana i Św. Jana Pawła II,  natomiast podczas uroczystości patriotycznych - relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jednym słowem święci w znaku swych relikwii są z wiernymi  i z nimi się modlą.

         Z  myślą o przyszłym sanktuarium, przed jego erygowaniem, rozpoczęto  budowę Golgoty oraz Dróżek Maryjnych, aby ci, którzy przybywają  do Matki Bożej Tylickiej,  mogli w tych miejscach zanurzyć się w modlitwie. Stąd ta dodatkowa przestrzeń religijna przeznaczona do zadumy i refleksji nad życiem, przemijaniem i zbawieniem duszy, wkomponowana w piękno tylickiego krajobrazu i otoczona bujną zielenią traw, bogactwem ziół, kwiatów, krzewów i różnorodnych drzew.

         17 października 2009 roku biskup Wiesław Lechowicz dokonał poświęcenia figury Św. Floriana, Groty Fatimskiej, Kapliczek Różańcowych oraz pomnika wówczas Sługi Bożego, a dziś Św. Jana Pawła II, który znajduje się w centrum Dróżek Maryjnych, w tzw. Alei Świętych. Na parkingu, obok kościoła, umieszczono kamienną figurę Św. Krzysztofa, natomiast przy dróżkach do Golgoty – postaci Bpa Piotra Tylickiego, Króla Kazimierza Wielkiego, dalej Bł. Jerzego Popiełuszki i Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz  Groty Siedmiu Boleści NMP.

         Kiedy już  powstała Golgota wraz z dróżkami ksiądz proboszcz zwrócił się do Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z prośbą o ustanowienie  Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych. Rada Kapłańska w Tarnowie, przyjmując argumenty księdza proboszcza Mariana Stacha wydała pozytywną opinię o ustanowieniu Sanktuarium w Tyliczu i w sobotę 27 sierpnia 2016r. o godz. 10:00 podczas uroczystej Eucharystii J.E. Ks. Bp. Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski dokonał historycznego aktu podniesienia kościoła p.w. Imienia Maryi w Tyliczu do godności Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej - Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych.

         Kult Matki Bożej w naszej Ojczyźnie zawsze był i nadal jest silny. Tylicz wpisuje się w tę tradycję, ciesząc się szczególnym orędownictwem  Matki Bożej Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych. Tylicz nie był doświadczany   kataklizmami,  klęskami  żywiołowymi czy innymi trudnymi sytuacjami. Mieszkańcy wierzą i ufają, że zawdzięczają to opiece Matki Najświętszej. Mieszkają tu naprawdę dobrzy ludzi, którzy pobożności, dobroci  i pełnienia woli Bożej uczą się właśnie od Maryi, Opiekunki  Rodzin.  Z drugiej strony  Maryja w swym wezwaniu Uzdrowienia chorych daje wielu wiernym siłę do dźwigania krzyża choroby, cierpienia, niepełnosprawności.  Ta opieka Matki Bożej nad tylicką parafią jest widoczna na każdym kroku  i w każdym dniu.

MATKO BOŻA - OPIEKUNKO RODZIN I UZDROWIENIE CHORYCH –

MÓDL SIE ZA NAMI